APS Font Tool

APS Font Tool

Miễn phí
Custom font creator
Người dùng đánh giá
4.2  (9 bình chọn)
Bình chọn của bạn
Điểm
3.5
100% phần mềm sạch. Kiểm tra báo cáo.
Phần mềm này đã nhận được 1 giải thưởng
Create your own personalized fonts from bitmaps or other sources and load them into your printer. The tool supports the entire line of APS printers.
APS Font Tool là do chương trình kích hoạt khách hàng để tạo dựng cho riêng mình phông và để tải về chúng vào máy in (Flashing Utility cũng cần thiết). Những ứng dụng đã hỗ trợ cho tất cả APS có máy in. Anh có thể làm phông từ Windows và từ các sơ đồ bit và nạp đạn họ anh in.
Thông tin được cập nhật vào: